JA.png

Systematiskt Säkerhetsarbete

- Relationer

- Rutiner & Säkerhet

- Kartlägga & Åtgärda

- Utbilda & Öva

SSA Trygghetsavtal

SSA (Systematiskt säkerhetsarbete) är ett samlingsbegrepp för en verksamhets organiserade arbete med all form av säkerhet inom SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) och SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)
 
Innehåll som skall eller bör ingå kan variera från bransch till branch. Arbetsformen systematiskt säkerhets-arbete liknar den som används inom kvalitetsledningssystem, det vill säga att identifierar, organiserar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp. 
 
JA PREVENT säkrar upp ert ansvar genom vår lösning kallad trygghetsavtal. Vi guidar er genom arbetet och hjälper er att ta ansvaret som arbetsgivare samt omvandlar lagkraven till medarbetarupplevelser och nytta.
 
Vill du veta mer om hur JA Prevent kan hjälpa dig med SSA så är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.