Välkommen till utbildningsrummet!

ambulanspersonal
IMG_0060_redigerad.jpg

Grundläggande brandskyddsutbildning

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är en bra investering som leder till ökad trygghet.

Kursinnehåll

I utbildningen ingår teori om brandkunskap, tänkbara brandorsaker och konsekvenser, förebyggande brandskydd, utrymningsförfarande, praktisk användning av handbrandsläckare samt praktiskt förfarande vid brand i kläder.

Utbildningsmål

Utbildningen är uppbyggd för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera i händelse av brand.

Instruktörer och kvalitetssäkring

Våra instruktörer kommer från räddningstjänsten och kan med sin kunskap och erfarenhet erbjuda er en högkvalitativ utbildning baserat på de senaste riktlinjerna och tillämpningarna. 

Tidsåtgång: 3 timmar

Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Vi ger er kunskapen och tränar er i tekniken för att i en livshotande situation, kunna hjälpa en anhörig, en kollega eller en främling när det otänkbara händer.

 

Bakgrund

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av hjärtstopp och ca 1000 personer överlever. Med fler hjärtstartare och fler som kan hjärt-lungräddning skulle många fler kunna räddas. 

Kursinnehåll

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och praktiskt hur man handhaver en hjärtstartare/defibrillator, hjärtats funktion och säkerhet vid användning. Kursen är upplagd för situationsanpassade situationer som kursdeltagaren själv har användning för i sitt yrkesområde.

Utbildningsmål

Utbildningarna är uppbyggda för att den enskilde människan ska ha en god handlingsberedskap och kunna agera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

Instruktörer och kvalitetssäkring

Alla våra instruktörer kommer från akutsjukvården och kan med sin kunskap och erfarenhet erbjuda er en högkvalitativ utbildning baserat på de senaste riktlinjerna och forskningen. 

Efter avslutad utbildning uppfyller företaget eller organisationen kraven för en "En Hjärtsäker zon".

Tidsåtgång: 3 timmar

A man extinguishes an open fire with a f
images 17.21.14.jpg
Heta arbeten.jpg
Övriga utbildningar vi kan erbjuda är:

 

Första hjälpen vid akuta sjukdomar & olycksfall

Utbildningen ger en grundläggande kännedom om hur man agerar i akuta sjukdoms- och olycksfallssituationer. Utbildningen är både teoretisk och praktiskt för att deltagarna själva skall kunna känna sig säkra i stressade situationer.

 

Hjärt- och lungräddning för barn

Ni får lära er grunderna i hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som drabbats av medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

Anpassad sjukvårdsutbildning

Utbildningen anpassas efter verksamhetens inriktning, som t.ex. har hög risk för nack- och ryggskador, olyckor i svår terräng eller som vill fördjupa sina kunskaper inom området immobiliserings och förflyttningstekniker.

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller som kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats. Målet är att du ska kunna planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet.

Heta arbeten

Heta arbeten är en kurs som försäkringsbolagen kräver om du jobbar med utrustning och arbetsmetoder som kan skapa brand. På kursen går vi igenom grundläggande brandteori, olika typer av släckutrustning och provar på att släcka med handbrandsläckare.

Är ni intresserad av någon av dessa utbildningar så kontakta oss för offert och/eller mer information.